Požiar na štadióne (veľký)

Popis Hodnota
Priemerné kredity 9900
POI

Štadión

Požadované hasičské stanice 14
Požadované záchranné stanice 8
Požiadavka na policajné stanice 5
Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 10
Potrebné AR 2
Potrebné VEA 3
Potrebné AHZS 4 3
Potrebné KHA 3
Požadované policajné vozidlá 5
Potrebné EKOA 1
Požadované PPLA 1
Potrebné ŠA 1
Potrebné PHA 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 25
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 15
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 10
Rozšíriteľné misie Požiar na štadióne (obrovský)
Variácie misií Požiar na štadióne (veľký)
Späť