Požiar na štadióne (obrovský)

Popis Hodnota
Priemerné kredity 9500
POI

Štadión

Požadované hasičské stanice 15
Požadované záchranné stanice 10
Požiadavka na policajné stanice 6
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 15
Potrebné AR 3
Potrebné VEA 3
Potrebné AHZS 4 4
Potrebné KHA 5
Požadované policajné vozidlá 5
Potrebné EKOA 3
Požadované PPLA 1
Potrebné ŠA 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 50
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 20
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 10
Variácie misií Požiar na štadióne (obrovský)
Späť