Osoba zrazená vlakom

Popis Hodnota
Miesto

Vlaková stanica (regionálna premávka)

Priemerné kredity 3000
Požadované hasičské stanice 8
Požadované záchranné stanice 1
Požiadavka na policajné stanice 2
Vygeneroval Hasiči
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné VEA 2
Potrebné AHZS 4 1
Požadované policajné vozidlá 2
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 90
Späť