Dehydratácia

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 3
Vygeneroval Stanica ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Späť