Požiar skládky odpadu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 3500
Požadované hasičské stanice 8
POI

Skládka odpadu

Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 5
Potrebné VEA 1
Potrebné AR 1
Potrebná voda 18500
Potrebné KHA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné KHA 30
Popis Hodnota
Späť