Požiar skládky odpadu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 3500
Požadované hasičské stanice 8
Miesto Skládka odpadu
Vygeneroval Hasiči
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 5
Požadované veliteľské a štábne automobily 1
Požadované valníky 1
Požadované cisternové vozidlá 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné cisternové vozidlo 30
Popis Hodnota
Späť