Havária ľahkého lietadla

Popis Hodnota
Priemerné kredity 4000
Požadované hasičské stanice 13
Požadované záchranné stanice 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné VEA 1
Potrebné AHZS 4 1
Potrebná voda 16000
Potrebné KHA 1
Potrebné EKOA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné EKOA 50
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 4
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 60
Späť