Požiar vo veľkom supermarkete

Popis Hodnota
Priemerné kredity 3000
Požadované hasičské stanice 8
Požadované záchranné stanice 3
Požiadavka na policajné stanice 2
Miesto Supermarket (veľký)
Vygeneroval Hasiči
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 6
Požadované veliteľské a štábne automobily 2
Požadované valníky 1
Požadované ťažké záchranné vozidlá 1
Požadované cisternové vozidlá 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné cisternové vozidlo 20
Požadované policajné vozidlá 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 6
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 30
Späť