Požiar vo veľkom supermarkete

Popis Hodnota
Priemerné kredity 3000
Požadované hasičské stanice 8
Požadované záchranné stanice 3
Požiadavka na policajné stanice 2
POI

Supermarket (veľký)

Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 6
Potrebná voda 21000
Potrebné VEA 2
Potrebné AR 1
Potrebné AHZS 4 1
Potrebné ŠA 1
Potrebné KHA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné KHA 20
Požadované policajné vozidlá 1
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 6
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 30
Variácie misií Požiar vo veľkom supermarkete
Späť