Dopravná nehoda autobusu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 1000
Požadované hasičské stanice 3
Požadované záchranné stanice 8
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné AHZS 4 1
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 10
Max. Pacienti 12
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Späť