Prechodný ischemický záchvat

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 1
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Špecializácie pacientov Neurochirurgia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 70
Späť