Požiar športovej haly

Popis Hodnota
Priemerné kredity 2000
Požadované hasičské stanice 9
Požadované záchranné stanice 2
Miesto Škola
Vygeneroval Hasiči
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 5
Požadované veliteľské a štábne automobily 1
Požadované valníky 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 4
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Späť