Požiar v miestnosti

Popis Hodnota
Priemerné kredity 1400
Požadované hasičské stanice 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné AR 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné AR 30
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Späť