Požiar autoservisu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 6000
Požadované hasičské stanice 14
Požiadavka na policajné stanice 2
Požadované záchranné stanice 2
POI

Autoservis

Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 8
Potrebné VEA 2
Potrebné AR 2
Potrebné AHZS 4 1
Potrebná voda 26000
Potrebné KHA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné KHA 40
Potrebné EKOA 1
Požadované policajné vozidlá 2
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 4
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Variácie misií Požiar autoservisu
Späť