Horúčka

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 3
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Minimálny počet pacientov 1
First responderi môžu plnohodnotne ošetriť zranených 50
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 90
Späť