Bolesti hrudníka

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 3
Vygeneroval Stanica ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Špecializácie pacientov Kardiológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 100
Späť