Požiar v nemocnici

Popis Hodnota
Priemerné kredity 6400
Požadované hasičské stanice 10
Požadované záchranné stanice 6
POI

Nemocnica

Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 10
Potrebné VEA 2
Potrebné AHZS 4 2
Potrebné KHA 1
Potrebné AR 3
Potrebná voda 31000
Potrebné prívesné čerpadlo 2
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 25
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Variácie misií Požiar v nemocnici
Späť