Požiar na štadióne (stredný)

Popis Hodnota
Priemerné kredity 7500
POI

Štadión

Požadované hasičské stanice 7
Požadované záchranné stanice 3
Požiadavka na policajné stanice 4
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 8
Potrebné VEA 2
Potrebné KHA 3
Požadované policajné vozidlá 3
Popis Hodnota
Max. Pacienti 10
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 10
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 10
Rozšíriteľné misie Pašovanie exotických zvierat
Späť