Požiar trafostanice

Popis Hodnota
Priemerné kredity 2000
Požadované hasičské stanice 7
Požiadavka na policajné stanice 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné VEA 1
Požadované policajné vozidlá 1
Popis Hodnota
Späť