Prevrátený prepravník áut

Popis Hodnota
Požadované hasičské stanice 6
Požiadavka na policajné stanice 3
Požadované záchranné stanice 2
Priemerné kredity 2750
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Potrebné VEA 1
Požadované hasičské automobily 1
Potrebné AHZS 4 1
Požadované policajné vozidlá 2
Popis Hodnota
Max. Pacienti 2
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Späť