Požiar v mrakodrape

Popis Hodnota
Priemerné kredity 7500
Požadované hasičské stanice 10
Požiadavka na policajné stanice 5
Požadované záchranné stanice 6
POI

Výšková budova

Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Potrebná voda 15000
Požadované hasičské automobily 8
Potrebné AR 2
Potrebné VEA 2
Potrebné ŠA 1
Potrebné KHA 1
Požadované PPLA 1
Požadované policajné vozidlá 3
Popis Hodnota
Max. Pacienti 20
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 20
Späť