Neznámy únik z tankera

Popis Hodnota
Priemerné kredity 5300
Požadované hasičské stanice 13
Požiadavka na policajné stanice 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné AHZS 4 2
Potrebné VEA 2
Požadované policajné vozidlá 3
Potrebné EKOA 2
Popis Hodnota
Späť