Požiar v spálni

Popis Hodnota
Priemerné kredity 1200
Požadované hasičské stanice 6
Požadované záchranné stanice 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné VEA 1
Požadované PPLA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné PPLA 50
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Neurológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 30
Späť