Veľká dopravná nehoda v tuneli

Popis Hodnota
Priemerné kredity 7400
Požadované hasičské stanice 13
Požadované záchranné stanice 7
Požiadavka na policajné stanice 2
Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 2
POI

Tunel

Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 6
Potrebné VEA 2
Potrebné AHZS 4 3
Potrebné KHA 1
Potrebné prívesné čerpadlo 2
Potrebná voda 21000
Požadované PPLA 1
Potrebné EKOA 1
Potrebné ŠA 1
Požadované policajné vozidlá 3
Popis Hodnota
Max. Pacienti 14
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 25
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Späť