Požiar vlaku (nákladný)

Popis Hodnota
Požadované hasičské stanice 13
Priemerné kredity 2200
Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 1
POI

Vlaková stanica (regionálna premávka)
Nákladné nádraždie
Železničné priecestie

Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné VEA 3
Potrebné prívesné čerpadlo 1
Potrebné KHA 1
Potrebná voda 16000
Potrebné ŠA 1
Požadované PPLA 1
Popis Hodnota
Späť