Nehoda na píle

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 3
Požadované hasičské stanice 4
Požiadavka na policajné stanice 1
Priemerné kredity 1000
POI

Les
Píla

Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 1
Potrebné AHZS 4 1
Požadované policajné vozidlá 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 60
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude potrebný Vrtuľník VZZS 60
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 80
Späť