Indisponovaná osoba uviaznutá vo výťahu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 500
Požadované hasičské stanice 1
Požadované záchranné stanice 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 75
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Späť