Čistenie kontaminovanej zeminy

Popis Hodnota
Priemerné kredity 1500
Požadované hasičské stanice 11
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 1
Potrebné EKOA 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 25
Späť