Vážne zranenia spôsobené sklom

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 1
Požadované hasičské stanice 1
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 70
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 25
Minimálny počet pacientov 1
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Späť