Pád z veľkej kovovej konštrukcie

Popis Hodnota
Priemerné kredity 7000
Požadované hasičské stanice 12
Požiadavka na policajné stanice 8
Požadované záchranné stanice 8
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné AR 2
Potrebné VEA 1
Potrebné AHZS 4 3
Požadované policajné vozidlá 3
Popis Hodnota
Max. Pacienti 10
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 20
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Špecializácie pacientov Kardiológia
Späť