Pád z malej kovovej konštrukcie

Popis Hodnota
Priemerné kredity 3500
Požadované hasičské stanice 6
Požiadavka na policajné stanice 4
Požadované záchranné stanice 4
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné AR 1
Potrebné VEA 1
Potrebné AHZS 4 1
Požadované policajné vozidlá 2
Popis Hodnota
Max. Pacienti 4
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 25
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Špecializácie pacientov Kardiológia
Späť