Útek z miesta nehody

Popis Hodnota
Priemerné kredity 1950
Požadované hasičské stanice 4
Požiadavka na policajné stanice 2
Požadované záchranné stanice 2
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 1
Potrebné AHZS 4 2
Požadované policajné vozidlá 4
Popis Hodnota
Maximálny počet väzňov 1
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 100
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 75
Späť