Hypoglykémia

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 5
Priemerné kredity 1000
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 75
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 75
Späť