CBRN incident na verejnom mieste

Popis Hodnota
Priemerné kredity 10000
Požadované hasičské stanice 10
Požadované záchranné stanice 20
Požiadavka na policajné stanice 15
Typ misie Policajné misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné VEA 6
Potrebné AHZS 4 1
Potrebné EKOA 2
Požadované policajné vozidlá 10
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebný Vrtuľník VZZS 10
Maximálny počet väzňov 1
Max. Pacienti 30
Minimálny počet pacientov 4
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 20
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 75
Späť