Požiar rodinného domu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 2000
Požadované hasičské stanice 6
Požadované záchranné stanice 4
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Potrebné AR 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné AR 10
Potrebné VEA 1
Požadované hasičské automobily 4
Potrebná voda 10000
Požadované veliteľské vozidlo 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné veliteľské vozidlo 50
Popis Hodnota
Max. Pacienti 4
Minimálny počet pacientov 1
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 60
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 50
Späť