Požiar bytu v centre pre seniorov

Popis Hodnota
Požadované hasičské stanice 8
Požadované záchranné stanice 1
Priemerné kredity 3900
Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné VEA 2
Potrebná voda 10000
Potrebné prívesné čerpadlo 2
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 10
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 70
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Variácie misií Požiar bytu v centre pre seniorov
Späť