Požiar strechy

Popis Hodnota
Priemerné kredity 2700
Požadované hasičské stanice 3
Vygeneroval Hasiči
Popis Hodnota
Požadované valníky 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebný valník 100
Požadované hasičské automobily 3
Požadované veliteľské a štábne automobily 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebný veliteľský a štábny automobil 50
Popis Hodnota
Späť