Záchvat

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 3
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Neurológia
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 25
Späť