Zástava dýchania

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 1
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Max. Pacienti 1
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 100
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 70
Späť