Požiar vlakovej stanice (Veľký)

Popis Hodnota
POI

Vlaková stanica (regionálna premávka)

Priemerné kredity 11100
Požadované hasičské stanice 15
Požiadavka na policajné stanice 6
Požadované záchranné stanice 13
Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 10
Potrebná voda 31000
Potrebné VEA 3
Potrebné AR 2
Potrebné AHZS 4 3
Potrebné KHA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné KHA 20
Požadované PPLA 1
Potrebné EKOA 1
Potrebné ŠA 1
Požadované policajné vozidlá 8
Potrebné prívesné čerpadlo 3
Potrebné PHA 1
Potrebné penidlo 7000
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 15
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 40
Variácie misií Požiar vlakovej stanice (Veľký)
Späť