Prevrevrátený transportér

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 2
Požadované hasičské stanice 6
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Potrebné VEA 1
Požadované hasičské automobily 1
Potrebné AR 1
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 2
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Späť