Požiar autobusu

Popis Hodnota
Priemerné kredity 1500
Požadované hasičské stanice 6
Požadované záchranné stanice 5
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 3
Potrebná voda 7500
Potrebné VEA 1
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 12
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 30
Späť