Úraz elektrickým prúdom

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 1
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 100
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Späť