Požiar reštaurácie

Popis Hodnota
Priemerné kredity 5000
POI

Reštaurácia

Požadované hasičské stanice 10
Požiadavka na policajné stanice 1
Požadované záchranné stanice 3
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebná voda 16000
Potrebné VEA 1
Potrebné AR 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné AR 50
Potrebné AHZS 4 1
Potrebné KHA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné KHA 20
Požadované PPLA 1
Pravdepodobnosť, že bude potrebné PPLA 20
Požadované policajné vozidlá 2
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 5
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 60
Späť