Traumatická amputácia končatiny

Popis Hodnota
Požadované záchranné stanice 4
Typ misie Misie sanitky
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 75
Max. Pacienti 1
Minimálny počet pacientov 1
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 80
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Pravdepodobnosť, že bude potrebný Vrtuľník VZZS 50
Späť