Zrútenie budovy

Popis Hodnota
Priemerné kredity 9000
Požadované hasičské stanice 7
Požadované záchranné stanice 4
Požiadavka na policajné stanice 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 4
Potrebné AHZS 4 3
Potrebné AR 2
Potrebné VEA 2
Požadované policajné vozidlá 1
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 40
Max. Pacienti 20
Minimálny počet pacientov 8
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 50
Pravdepodobnosť, že bude potrebný Vrtuľník VZZS 20
Späť