Čiastočné zrútenie budovy

Popis Hodnota
Priemerné kredity 7500
Požadované hasičské stanice 5
Požadované záchranné stanice 2
Požiadavka na policajné stanice 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Potrebné AHZS 4 2
Potrebné AR 1
Potrebné VEA 1
Požadované policajné vozidlá 2
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 20
Max. Pacienti 8
Minimálny počet pacientov 2
Špecializácie pacientov Traumatológia
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 40
Pravdepodobnosť, že bude potrebný Vrtuľník VZZS 10
Späť