Koncert

Popis Hodnota
POI

Štadión

Priemerné kredity 7000
Požadované hasičské stanice 3
Požiadavka na policajné stanice 5
Požadované záchranné stanice 1
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 2
Požadované sanitné vozidlá 1
Požadované policajné vozidlá 7
Popis Hodnota
Trvanie 1 hodina
Späť