Požiar v šachte

Popis Hodnota
Priemerné kredity 210
Požadované hasičské stanice 6
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Potrebné VEA 1
Požadované hasičské automobily 2
Popis Hodnota
Späť