Pašovanie nelegálneho tovaru

Popis Hodnota
Miesto

Prístav výletných lodí

Priemerné kredity 800
Požiadavka na policajné stanice 7
Vygeneroval Policajná stanica
Popis Hodnota
Požadované policajné vozidlá 3
Popis Hodnota
Maximálny počet väzňov 1
Späť