Požiar recyklačného centra

Popis Hodnota
POI

Recyklačné stredisko

Priemerné kredity 11100
Požadované hasičské stanice 15
Požadované záchranné stanice 1
Požiadavka na policajné stanice 2
Potrebné hasičské rozširenie pre veľké misie 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 12
Potrebné VEA 2
Potrebné AR 2
Potrebné AHZS 4 3
Potrebná voda 48000
Potrebné KHA 3
Požadované PPLA 1
Potrebné ŠA 1
Požadované policajné vozidlá 2
Potrebné prívesné čerpadlo 3
Potrebné PHA 1
Potrebné penidlo 7800
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 2
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 20
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Variácie misií Požiar recyklačného centra
Späť